De tre primære typer af lærredskunst

Alt og alle ting kan være et kunstværk, afhængigt af hvordan vi opfatter det og viser det frem. Det er ikke ualmindeligt at se et arvestykke eller et traditionelt broderi blive indrammet som et kunstværk, men til stuer anbefaler vi lærredskunst, som den ideelle form for kunst. I grove træk er lærredskunst normalt én af følgende 3 typer:

Repræsentativ kunst

Denne form for kunst er normalt realistisk og repræsenterer faktiske emner fra virkeligheden. Det er den ældste form for kunst og er normalt underkategoriseret i Realisme, Impressionisme og Idealisme. I Realisme skaber man normalt et sandfærdigt og realistisk billede af emnet, mens Impressionisme er kunstnerens indtryk af genstanden afbildet med relativt små, tynde, men synlige penselstrøg. Her er fokus på at fange lyset rigtigt og skildre billedets essens på en kunstnerisk måde. Idealisme er gengivelse af et idealistisk eller forskønnet billede af emnet.

Abstrakt kunst

Abstrakt kunst tager som regel emner fra virkeligheden, men præsenterer dem på en måde, der er anderledes end den måde, vi ser dem i virkeligheden. Her bruger kunstnerne normalt linjer, former og farver til at omdanne emnet. Det sjove ved abstrakt kunst er, at den overlader meget til fantasien og giver beskueren mulighed for at fortolke sin egen version af kunstværket eller blot lader en gætte på, hvad kunstneren har i tankerne om emnet. Abstrakt kunst omfatter underkategorierne minimalisme og kubisme. I minimalismen elimineres unødvendige elementer af et emne for at skabe minimalistiske former, mens kubismen er en af de første abstrakte stilarter i moderne kunst, hvor emnets naturlige former reduceres til deres geometriske ækvivalenter.

Ikke-objektiv kunst

Denne type kunst forveksles ofte med abstrakt kunst, selv om den er helt forskellig fra den. Ikke-objektiv kunst tager intet fra virkeligheden, og lader alt være op til fantasien. Ikke-objektiv kunst passer rigtig godt ind i det moderne hjem, hvor der er plads til farver.

Mangler du inspiration til at finde værker inden for de tre ovenstående kategorier kan du bl.a. finde det her.